Disclaimer

Aan de informatie op deze website is grote zorg besteed. De informatie op deze website is echter van algemene informatieve aard. Het is afhankelijk van de concrete feiten en omstandigheden of de informatie in bepaalde gevallen wel of niet van toepassing is. De informatie is uitdrukkelijk niet bedoeld als juridisch advies. LAA kan gezien het voorgaande dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor onvolledigheden, onjuistheden van de informatie dan wel de gevolgen van het eventuele gebruik van de informatie.