Tarieven

Uurtarief

LAA is in staat haar tarieven laag te houden door lage overheadkosten. Hier profiteert de klant van. Het uurtarief is afhankelijk van de complexiteit van de kwestie, de spoedeisendheid en de omvang van de werkzaamheden. Het uurtarief ligt tussen 195 euro en 220 euro per uur, exclusief BTW, en is daarmee erg concurrerend met advocatenkantoren die voor een beginnend advocaat (stagiaire) eenzelfde uurtarief rekenen. Bovendien worden door LAA, in tegenstelling tot de meeste advocatenkantoren, lage kantoorkosten in rekening gebracht.

Fixed fee

Uiteraard is het goed vooraf te weten waar u aan toe bent met betrekking tot de juridische kosten voor een advies of een procedure. Indien de kwestie zich hiervoor leent, is het bij LAA geen enkel probleem om vooraf een prijsafspraak te maken. Duidelijkheid voor beide partijen, dat is wel zo prettig.

Arbeidsrechtelijke hotline

Ook is het voor werkgevers mogelijk doorlopend arbeidsrechtelijk advies te verkrijgen in de vorm van een hotline voor een vast bedrag per jaar. Dit kan zeer efficiënt en prettig zijn als u als bedrijf geen eigen P&O of juridische afdeling heeft. In dat geval zult u regelmatig tegen bepaalde arbeidsrechtelijke vragen aanlopen en dan is het goed te weten dat u met één telefoontje antwoord heeft op uw vragen. Indien u meer informatie wil over deze mogelijkheid en de bijkomende tarieven, neem dan contact op met LAA.

Legal scan

Voorkomen is beter dan genezen. Dit aloude credo geldt zeer zeker ook in het arbeidsrecht. Veel arbeidsrechtelijke problemen kunnen op een eenvoudige wijze worden voorkomen als arbeidsvoorwaarden op een ondubbelzinnige en duidelijke manier worden vastgelegd in een document. Uit de praktijk blijkt dat het hier regelmatig aan schort. Door een wisseling van de P&O manager, door een simpel tijdsverloop of door een te informele praktijk komt het vaak voor dat arbeidsvoorwaarden niet correct worden vastgelegd, op een onjuiste wijze worden gewijzigd of slechts mondeling worden toegezegd. Hierdoor loopt de werkgever onnodig financiële risico’s die aanzienlijk kunnen oplopen. Door een legal scan kan LAA voor u als ondernemer met uitgebreide checklists snel de belangrijkste documenten zoals bijvoorbeeld de (standaard) arbeidsovereenkomsten, bonusregelingen, of een personeelshandboek, nalopen om te beoordelen of de documenten in overeenstemming zijn met dwingend arbeidsrecht en wat voor risico’s u als ondernemer loopt. Aansluitend kan LAA op verzoek de risico’s inperken of door aanpassingen wegnemen. Voor meer informatie over het tarief, de benodigde tijd, etc., neemt u contact op met LAA.

Contactgegevens

T:

06 1001 16 19

F:

023 743 55 77

E:

info@legalaidarbeidsrecht.nl

I:

www.legalaidarbeidsrecht.nl