Tijdspad re´ntegratie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn complexe problemen voor een werkgever. Niet zelden betreft het voor werkgevers hoofdpijndossiers omdat het vaak lange trajecten zijn die (financiŰle) inspanningen van de werkgever verlangen, terwijl de werknemer op dat moment niets ôoplevertö. Van de werknemer en de werkgever worden op grond van de wet vergaande inspanningen verwacht om te proberen de werknemer weer geheel of gedeeltelijk aan het werk te krijgen (re´ntegreren). De re´ntegratie is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werknemer en de werkgever. Als bij de eigen werkgever geen re´ntegratie mogelijk is, dan zal de werkgever moeten proberen de werknemer bij een andere werkgever te plaatsen (zogenaamde tweede spoor traject). Een goede begeleiding en ondersteuning door een gecertificeerde Arbodienst is van groot belang om het proces goed te laten verlopen.
Lees verder...

Contactgegevens

T:

06 1001 16 19

F:

023 743 55 77

E:

info@legalaidarbeidsrecht.nl

I:

www.legalaidarbeidsrecht.nl